Boorputten


  • Totaalconcept van boring tot en met pompinstallatie
  • Zuiverings- en ontijzeringsinstallaties
  • Zandvrij maken van boorputten (kelderputten)
  • Wettelijk verdichten van boorputten met attest
  • Wettelijk afstellen van de boorput volgens de VLAREM wetgeving